aktualności

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Data: 2 marca 2024, Sobota

W Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo przede wszystkim” realizowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027.

Wydarzenie otworzył Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.

Projekt „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, któremu poświęcone zostało spotkanie, ma na celu realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim. Jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej oraz Związkiem Euroregion „Tatry”.

Podczas konferencji prelegenci przybliżyli uczestnikom najczęstsze problemy jakie napotyka policja na pograniczu polsko słowackim, jakie wspólne działania są podejmowane w codziennej służbie oraz przedstawili jakie wyzwania w zarządzaniu kryzysowym stoją przed służbami po obu stronach granicy. Ponadto mł. insp. Iwona Olszańska z Komendy Wojewódzkie Policji przybliżyła główne zamierzenia projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim” a Michał Stawarski - Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” omówił rolę Euroregionu Tatry w poprawie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim na przełomie 2 ostatnich dekad.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. gen. bryg. Adam Jopek - Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, insp. Rafał Leśniak - Zastępca Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Mjr. JUDr. Pavol Kudláč - Dyrektor Departamentu Policji Porządkowej Komendy Wojewódzkiej w Żylinie, Komendanci Komend powiatowych z Małopolski, oraz Komendanci z Żyliny , Preszowa oraz Koszyc, Przedstawiciele Samorządów z Polski i Słowacji oraz Stanisław Pajor - Kierownik Oddziału EWT Wydz. Programów infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

« powrót

zobacz także

dołącz do nas!