aktualności

Głosowanie za pośrednictwem poczty

Data: 3 stycznia 2012, Wtorek

Słowacy, którzy w czasie wyborów do parlamentu (10. marca) nie będą na terenie Słowacji, mogą zagłosować za pośrednictwem poczty. Ale muszą dostarczyć do 20 stycznia prośbę o umożliwienie im głosowania za pośrednictwem poczty. Wyborcy posiadający stały pobyt na Słowacji muszą taką prośbę wysłać na adres urzędu (miasta/gminy) adekwatny do ich stałego pobytu. Natomiast chętni do głosownia z zagranicy, którzy mają obywatelstwo słowackie, ale nie mają stałego pobytu na terenie Słowacji, muszą prośbę o możliwość głosowania dostarczyć do Urzędu Miasta miejskiej części Bratislava-Petržalka.

Na podstawie dostarczonej prośby wraz z wymaganymi załącznikami Urząd dopisze wyborcę do specjalnej listy wyborczej. Urzędy po otrzymaniu takiej prośby muszą przesłać najpóźniej do 4 lutego, na podany adres informacje i materiały dzięki którym wyborca będzie mógł zagłosować, czyli wyśle zwrotną kopertę opisaną "Voľba poštou" z wypełnioną kartą do głosowania. Koperty z kartami muszą być dostarczone do wspomnianych Urzędów najpóźniej jeden dzień przed normalnym głosowaniem czyli do piątku 9. marca.
Prawo głosowania do Parlamentu SR ma według ustawy każdy obywatel SR, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Wybory parlamentarne na Słowacji odbędą się w sobotę 10. marca. W wyborach startuje 26 partii.

« powrót

zobacz także

dołącz do nas!