aktualności

Mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim.

Data: 10 września 2017, Niedziela

Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizuje w tym momencie szereg mikroprojektów.

Każdy z nich, zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W tym momencie nadal trwa II nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów do 29.09.2017 r. do godz.15:00, informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie www.euroregion-tatry.eu
Poniżej charakterystyka prowadzonych projektów:

„Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel”
Partner wiodący: Gmina Szaflary
Partner słowacki: Obec Podbiel
Typ mikroprojektu: wspólny
Okres realizacji: 01-2017 – 10-2017
Realizowana wartość projektu: 115 805,41 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 98 434,59 EUR

Projekt będzie polegał na wytyczeniu turystycznych tras łącznikowych ze Szlakiem wokół Tatr w gminach partnerów, oznakowaniu miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz na budowie infrastruktury turystycznej : miejsc postojowych w obu gminach partnerskich i placu rekreacyjno- edukacyjnego z punktem widokowym na panoramę Tatr w Maruszynie.


„Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko – słowackiego Spisza”
Partner wiodący: Gmina Łapsze Niżne
Partner słowacki: Mesto Spiśska Stara Ves
Typ mikroprojektu: wspólny
Okres realizacji: 04-2017 – 03-2018
Realizowana wartość projektu: 73 720,05 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 62 662,03 EUR.

W ramach projektu w każdej z wymienionych miejscowości zostaną zamontowane tablice informacyjne, ławki, tablice panoramiczne w miejscach widokowych przedstawiające pasma i opisy szczytów, platforma widokowa oraz dwie panoramiczne lunety.
Działania realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na zapewnienie wspólnej ochrony i wzmocnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wydanie publikacji w formie papierowej i elektronicznej, która umożliwi nam łatwiejsze poznanie i ochronę tożsamości ludowej kultury obszaru pogranicza a także zrozumienie dla dawnych zwyczajów i tradycji.


„Babiogórskie ścieżki rowerowe”
Partner wiodący: Gmina Lipnica Wielka
Partner słowacki: Obec Rabćice
Typ mikroprojektu: wspólny
Okres realizacji: 08-2017 – 07-2018
Realizowana wartość projektu: 131 418,54 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 99 996,36 EUR.

W ramach projektu zostanie wyremontowana ścieżka rowerowa po stronie polskiej wraz z umocnieniem odwodnienia – koryta ściekowe i żelbetowe oraz wybudowany odcinek ścieżki rowerowej po stronie słowackiej – Rabczyce, połączenie jej z trasą prowadzącą do Lipnicy Wielkiej.
Poza tym wykonane będą Witacze przy wjeździe do Lipnicy informujące o współpracy polsko- słowackiej jak i gadżety promocyjne.
Zorganizowany zostanie również rajd rowerowy mający na celu propagowanie kulturowego i naturalnego dziedzictwa regionu. Przejazd ścieżkami rowerowymi rozpocznie się w Polsce a zakończy w Rabćicach.


„Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta”
Partner wiodący: Miasto Poprad
Partner polski: Gmina Miasto Zakopane
Typ mikroprojektu: wspólny
Okres realizacji: 08-2017 – 05-2018
Realizowana wartość projektu: 65 153,35EUR w tym dofinansowanie z EFRR 55 380,34EUR.

Aspektem kluczowym dalszego rozwoju obu miast jest podniesienie poziomu promocji atrakcji przyrodniczych jak i kulturalnych. Brakującym elementem procesu budowania współpracy jest impreza tematyczna, która umożliwiłaby dalszy dialog na temat wspólnego dziedzictwa. Realizacja projektu i jego poszczególnych działań pomoże wzmocnić współpracę transgraniczną między różnymi podmiotami: samorządami , przedsiębiorcami w dziedzinie ruchu turystycznego, instytucjami kultury zajmującymi się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, instytucjami kształcenia.
Warsztaty z udziałem ekspertów podniosą świadomość uczestników o tym obszarze dając odpowiedzi na pytania dotyczące wspólnego dziedzictwa i jego utrzymania. Wynikiem innowacyjnym będzie bezpłatna e-aplikacja dla urządzeń mobilnych, która będzie zawierać kompleksowy przegląd przyrodniczych osobliwości, zabytków kultury i dodatkowych informacji o obszarze.


”Odnowa obiektów historyczno – przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji”
Partner wiodący: Obec Liptovska Kokava
Partner polski: Gmina Poronin
Typ mikroprojektu: wspólny
Okres realizacji: 03-2017 – 02-2018
Realizowana wartość projektu: 114 851,29 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 97 623,58 EUR.

Zaplanowane czynności zmierzają do podniesienia poziomu wykorzystania przyrodniczego dziedzictwa przez zwiedzających i mieszkańców. Zaplanowany produkt ruchu turystycznego będzie tworzyć kombinację tras składająca się z górskich chodników i tras rowerowych, które łączą partnerskie wsie Liptovska Kokava i Poronin, przez Jamnicką i Dolinę Chochołowską, oraz leżący na granicy szczyt Wołowiec. Następnie trasa biegnie po stronie polskiej przez Dolinę Chochołowską dalej trasami rowerowymi przechodzi przez Kościelisko i szczyty Butorowy Wierch i Gubałówka aż do Poronina, gdzie kończy się przy Centrum Informacyjno-Turystycznym.
Realizacja zadania w ramach projektu obejmuje remont budynku pn. „Wańkówka” o charakterze regionalnego budownictwa podhalańskiego o wartości architektonicznej, artystycznej oraz historycznej wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Realizacja zadania umożliwi zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnego stylu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza a także zwiększenie jego wykorzystania przez odwiedzających oraz mieszkańców.


"Dziedzictwo materialne i społeczno – kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku”
Partner wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ
Partner słowacki: Miasto Kieżmark
Typ projektu: wspólny
Okres realizacji: 01-2017 – 12-2017
Realizowana wartość projektu: 99 543,90 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 84 612,31 EUR.

Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno- kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku w latach 1939-1989.
W ramach projektu wydane zostaną książki: „Wspomnienia pracowników z NZPS”, album „ Nowy Targ – obrazki z miasteczka 1939-1989” oraz monografia Kieżmarku wraz z przewodnikiem po mieście. Głównym celem będzie popularyzacja wiedzy o mało znanych faktach historycznych dotyczących Nowego Targu i Kieżmarku w latach 1939-1989 oraz wspomnienia i fotografie byłych pracowników z Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”, z czego najlepsze prace zostaną nagrodzone w ramach konkursu. Ponadto zostanie opracowany wirtualny spacer w technologii 3D, który umożliwi oglądanie na mobilnych goglach scen z przeszłości.
Dodatkowo w ramach wspólnej promocji powstanie mobilna wystawa dotycząca miasta Nowy Targ i Kieżmark.


"Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko – słowackim”
Partner wiodący: Obec Źdiar
Partner polski: Gmina Bukowina Tatrzańska
Typ projektu: wspólny
Okres realizacji: 05-2017 – 04-2018
Realizowana wartość projektu: 117 361,04 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 99 756,88 EUR

Celem działań w ramach tego zadania jest przebudowa poddasza Muzeum Źdiarskeho domu, która pozwoli na wykorzystanie i zaadaptowanie wolnej przestrzeni.
Doskonałą okazją do zaprezentowania i promowania dziedzictwa pogranicza będzie uroczyste otwarcie ekspozycji starych i współczesnych fotografii Górali polsko – słowackich a także występ zespołów folklorystycznych polskiego i słowackiego partnera.
W ramach mikroprojektu, Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej zorganizuje dwie wystawy fotograficzne z czego pierwsza ma dotyczyć starych zdjęć archiwalnych prezentujących kulturę Podtatrza a druga występów góralskich kapel i zespołów regionalnych z Polski i Słowacji.


mat. prasowy Euroregionu Tatry, na zdjęciu Michała Adamowskiego fragment ścieżki rowerowej wokół Tatr

« powrót

zobacz także

dołącz do nas!